Áramőr GYIK

Milyen időszakra vonatkozik a vizsgálat?
A vizsgálat a szerződés aláírását megelőző legfeljebb 24 hónapra terjed ki.

Milyen adatokat, dokumentumokat szükséges átadni a vizsgálat elvégzéséhez?
A vizsgálat elvégzéséhez a megelőző két év rendszerhasználati díjakra vonatkozó számláit és a villamosenergia-felhasználással összefüggő (hálózatcsatlakozási, hálózathasználati, valamint kereskedelmi) szerződéseket szükséges átadni.

Van mód arra, hogy ne kelljen bajlódni a vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok beszerzésével, összegyűjtésével?
Az elemzés elvégzéséhez szükséges dokumentumok beszerzésének, összegyűjtésének terhét – meghatalmazás alapján – levesszük ügyfelünk válláról.

Mennyi időt vesz igénybe a vizsgálat?
A vizsgálat elvégzéséhez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állásától számított maximum 45 munkanapra van szükség.

Milyen formában dokumentálják és adják át a vizsgálati eredményeket?
A vizsgálat eredményét ténymegállapításokkal, grafikonokkal, javaslatokkal, fényképekkel kiegészített jelentésben foglaljuk össze és nyomtatásban, illetve elektronikus adathordozón (CD) adjuk át az ügyfélnek.

Milyen típusú megtakarítási lehetőségeket tárhat fel a vizsgálat?
A tapasztalatok alapján a vizsgálattal közvetlen és közvetett megtakarítási lehetőségek tárhatók fel. A közvetlen megtakarítási lehetőségek két nagy csoportba sorolhatók: (1) A múltbéli megtakarítási lehetőségek a szolgáltató hibájából adódó megtakarítások, (2) a jövőbeni megtakarítási lehetőségek olyan lépések, intézkedések, amelyeket a vállalkozásnak magának kell megtennie a megtakarítás realizálása érdekében. Közvetett megtakarítási lehetőségek alatt az olyan műszaki hiányosságokat értjük, amelyek után a szolgáltató büntetést szabhat ki (pl.: plombahiány), vagy komolyabb esetben az üzembiztonságot veszélyeztetik. Ezek ugyan nem azonnal számszerűsíthető megtakarítások, de a feltárt hiányosságok orvoslása komoly problémákat előzhet meg.

Hogyan hasznosíthatók a vizsgálat eredményei?
Az átadásra kerülő dokumentum egy jól felkészült szakember számára elmond mindent, így az abban foglalt javaslatok kivitelezése nem okozhat gondot. Egyszerűbb javaslataink megvalósításához útmutatást is nyújtunk, hogy energetikai szakember nélkül is megoldható legyen a szükségesnek ítélt korrekció. Amennyiben a vállalkozás igényli, társaságunk segítséget is nyújt a szükséges teendők elvégzéséhez.

Milyen Áramőr szolgáltatáscsomagok közül lehet választani?
Annak érdekében, hogy minden vállalkozás megtalálja az igényeinek és a pénzügyi lehetőségeinek megfelelő megoldást, négy szolgáltatáscsomagot – Áramőr Start, Áramőr Direkt, Áramőr Dupla és Áramőr Komplex – alakítottunk ki.

Mi a lényege az Áramőr Start csomagnak?
Az Áramőr Start átfogó számlavizsgálat, amelynek keretében elemezzük a vizsgálat időpontját megelőző, legfeljebb 24 hónap energiakereskedelmi és rendszerhasználati számláit, valamint elvégezzük a szerződések szerinti és a számlázott ár egyezőségének vizsgálatát. Ellenőrizzük továbbá a megfelelő rendszerhasználatidíj (RHD)-tarifát, és javaslatot teszünk a rendszerhasználati díjelemek (szerződött teljesítmény) villamosenergia-felhasználáshoz történő igazítására. Mindezek mellett ellenőrizzük a meddő energia mértékét és díját, valamint az elszámolási határértéken felüli részét.

Mi a lényege az Áramőr Dupla csomagnak?
Az Áramőr Dupla csomag magába foglalja az Áramőr Start csomag szolgáltatásait, amelyeken felül elvégezzük az áramváltók szerződött teljesítményhez történő illesztésének vizsgálatát, meggyőződünk a mérőhely szabványosságáról, felülvizsgáljuk a fázisjavító berendezések működését, kiszűrjük az esetleg fellépő melegedési pontokat (infrás hőmérővel történő hőmérsékletmérés), valamint feszültség- és áramméréseket, továbbá hurokellenállás-mérést végzünk.

Mi a lényege az Áramőr Direkt csomagnak?
Az Áramőr Direkt átfogó helyszíni energetikai vizsgálat, amelynek keretében elvégezzük a fogyasztásmérő berendezés és a fogyasztói tulajdonú, első fővédelmi berendezés vizsgálatát, ellenőrizzük az áram- és feszültségváltók hitelességét, elvégezzük az áramváltók szerződött teljesítményhez történő illesztésének vizsgálatát, meggyőződünk a mérőhely szabványosságáról, felülvizsgáljuk a fázisjavító berendezések működését, kiszűrjük az esetlegesen fellépő melegedési pontokat (infrás hőmérővel történő hőmérsékletmérés), feszültség-, áramerősség- és hurokellenállás-értéket mérünk.

Mi a lényege az Áramőr Komplex csomagnak?
Az Áramőr Komplex csomag helyszíni energetikai vizsgálat, analizáló méréssel, amelynek keretében – az Áramőr Dupla csomag szolgáltatásain túl – folyamatos villamosenergiafogyasztás-mérésre alkalmas regiszteres mérőt szerelünk fel (amennyiben ez technikailag lehetséges), így az idősoros, negyedórás mérési adatoknál is részletesebb vizsgálatot és elemzést biztosítunk.