Gázőr GYIK

Mit jelent a Gázőr – földgáz energetikai audit?
A Felhasználó által meghatározott telephely(ek) ingatlanon belüli mért gázvezeték-hálózatának energiarendszerére vonatkozó műszaki és energiapiaci, illetve jogszabályi felülvizsgálat.
Annak érdekében, hogy minden vállalkozás megtalálja az igényeinek és a pénzügyi lehetőségeinek megfelelő megoldást, három szolgáltatáscsomagot – Gázőr Start, Gázőr Komplex, Gázőr Prémium – alakítottunk ki ügyfeleink számára.
 
Mi a célja a Gázőr – földgáz energetikai auditnak?
Egyrészt a szolgáltatás keretében segítjük ügyfeleinket eligazodni a felhasználáshoz kapcsolódó dokumentumok útvesztőiben azáltal, hogy igény esetén átvizsgáljuk földgázszámláikat és szerződéses feltételeiket, valamint – szükség esetén – javaslatot teszünk azok optimalizálására.
Másrészt a hazai vállalkozások számára fontos az energia tudatos felhasználása. Ezért a szolgáltatáscsomagok kialakításakor arra törekedtünk, hogy szakmai javaslatainkkal segítsük ügyfeleinket vállalakozásuk hőenergia-rendszerének optimalizálásában, azaz a földgáz, mint energiahordozó megfelelő műszaki feltételek mellett történő hatékony felhasználásában. Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a földgáz energetikai állapotfelmérést igénylő vállalkozások energiafogyasztó berendezéseit átvizsgáljuk és esetleges energiapazarlás esetén javaslatot tegyünk azok javítására, szükség szerint cseréjére. Az ingatlanon belüli mért gázhálózatot az érvényben lévő gázbiztonsági szabályzatok, rendeletek figyelembevételével vizsgáljuk.
 
Milyen Gázőr szolgáltatáscsomagok közül lehet választani?
Annak érdekében, hogy minden vállalkozás megtalálja az igényeinek és a pénzügyi lehetőségeinek megfelelő megoldást, három szolgáltatáscsomagot – Gázőr Start, Gázőr Komplex és Gázőr Prémium – alakítottunk ki.
 
Mit foglal magában a Gázőr Start?
A Gázőr Start helyszíni felülvizsgálattal egybekötött átfogó szerződés-, és számlavizsgálat. A vizsgálat keretében elemezzük ügyfelünk 24 havi földgázfelhasználási szokásait, számláit, valamint a helyszínen lévő, (technológiát nem érintő) fűtési és használatimelegvíz-ellátó fő energiarendszerek műszaki megfelelőségét, azok fejlesztési lehetőségeit. Javaslatot teszünk továbbá a földgázvételezés optimális piaci lehetőségeire vonatkozóan.
 
Mit foglal magába a Gázőr Komplex?
A Gázőr Komplex csomag a Gázőr Start csomagban foglaltakon felül a technológiai földgázrendszerek, valamint a földgáz kiviteli tervek felülvizsgálatára is kiterjed, amelynek segítségével feltárhatók a rendszeren lévő, helytelen tervezésből fakadó műszaki üzembiztonságot érintő hibák, valamint rálátást biztosít a technológiai rendszer üzemelést, illetve termelést érintő energi-megtakarítási lehetőségeire.
 
Mit foglal magába a Gázőr Prémium?
A Gázőr Prémium szolgáltatást a Gázőr Komplex szolgáltatáscsomagon felül, de bármilyen egyedi igény szerint összeválogatott szolgáltatástartalommal azon Ügyfeleinknek ajánljuk, akik egyedi, speciális földgáz/hőenergia-rendszereket működtetnek, valamint egyedi vizsgálati igények merülnek fel. A szolgáltatás rugalmas, azaz nem szükséges a fenti csomagok valamennyi szolgáltatását vagy a telephely teljes rendszerére igénybe venni. Az egyedi csomagon belül Ügyfeleink igényei szerint, velük közösen határozzuk meg az adott feladatokat, és a szolgáltatás díjait is kizárólag az adott igényekre vonatkozóan állapítjuk meg.
 
Milyen időszakra vonatkozik a vizsgálat?
A vizsgálat a szerződés aláírását megelőző legfeljebb 24 hónapra terjed ki.
 
Milyen adatokat, dokumentumokat szükséges átadni a vizsgálat elvégzéséhez?
A vizsgálat elvégzéséhez – többek között – az érvényes földgáz-kereskedelmi energiaszerződések és hálózatcsatlakozási szerződések másolati példányát, az ingatlan meglévő kiviteli gázterveit, a gázfogyasztó berendezések műszaki paramétereit, illetve a megelőző két év földgáz energiaszámláinak másolati példányát szükséges átadni.
 
Milyen formában dokumentálják és adják át a vizsgálati eredményeket?
A vizsgálat eredményét ténymegállapításokkal, grafikonokkal, műszaki javaslatokkal, fényképekkel kiegészített jelentésben foglaljuk össze és nyomtatásban, illetve elektronikus adathordozón (CD) adjuk át a Felhasználónak.
 
Milyen típusú megtakarítási lehetőséget tárhat fel a vizsgálat?
A tapasztalatok alapján a vizsgálattal közvetlen és közvetett megtakarítási lehetőségek tárhatók fel. A közvetlen megtakarítási lehetőségek két nagy csoportba sorolhatók:
• a múltbeli megtakarítási lehetőségek a szolgáltató hibájából adódó túlszámlázások,
• a jövőbeli megtakarítási lehetőségek olyan lépések, intézkedések, amelyek megvalósításával a vállalkozás a megvalósítást követő időszaktól kezdve csökkentheti energiafelhasználását és/vagy energiaköltségét.
Közvetett megtakarítási lehetőségek alatt az olyan műszaki hiányosságokat értjük, amelyek miatt a szolgáltató vagy az illetékes hatóság büntetést szabhat ki (pl.: helytelen égéstermék-elvezetés, gázfogyasztó készülék elégtelen légellátása, plombahiány), vagy komolyabb esetben az üzembiztonságot veszélyeztetik. Ezek nem azonnal számszerűsíthető megtakarítások ugyan, de a feltárt hiányosságok orvoslása komoly problémákat előzhet meg, amelyek nagyobb költségeket, esetlegesen üzemleállást is eredményezhetnek.
 
Hogyan hasznosíthatók a vizsgálat eredményei?
Az átadott dokumentum egy jól felkészült szakember számára elmond mindent, így az abban foglalt javaslatok kivitelezése nem okozhat gondot. Egyszerűbb javaslataink megvalósításához útmutatást is nyújtunk, hogy energetikai szakember nélkül is megoldható legyen a szükségesnek ítélt korrekció. Amennyiben a vállalkozás igényli, társaságunk segítséget is nyújt a javasolt teendők elvégzéséhez.