HMKE Tanulmány GYIK

Mit nevezünk napelemes rendszernek?
Villamos energia termelésére alkalmas rendszert, amely a napsugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja.
 
Mit nevezünk napelemnek?
Napelemnek nevezzük azokat a szilárdtest eszközöket, amelyek az elektromágneses sugárzást (napsugárzás) közvetlenül villamos energiává alakítják. A napelem nem azonos a napkollektorral! (A napkollektor egy olyan épületgépészeti berendezés, amely napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre alkalmazható hőenergiát.)
 
Mit nevezünk napelemcellának?
Napelemcellának nevezzük a napelemek legkisebb energia-átalakító egységét.
 
Mit nevezünk háztartási méretű kiserőműnek (HMKE)?
Háztartási méretű kiserőműnek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, és a csatlakozási teljesítménye felhasználási helyenként nem haladja meg az 50 kVA-t.
 
Mit tartalmaz és miért hasznos a HMKE Tanulmány?
A HMKE Tanulmány részletesen bemutatja többek között a napelemes rendszerrel elérhető energiatermelés nagyságát. A tanulmányban javaslatot teszünk – gyártótól és kivitelezőtől függetlenül – a megvalósítás minden lényeges paraméterére. A tanulmány egyben egy EU-s pályázat döntés-előkészítő anyagaként is alkalmazható. A tanulmány eredményeit – igény szerint – személyesen is bemutatjuk a fogyasztóknak. A tanulmány megmutatja, hogy az adott telephely fizikai beépítettsége és villamosenergia-hálózati csatlakozása mellett mekkora méretű HMKE-t érdemes telepíteni. Tartalmazza a napelemmodulok és az inverter(ek) javasolt elhelyezését, figyelembe véve az épületek és a környezet adottságait. Továbbá tartalmaz egy megtérülés-számítást, ami az Ügyfél villamosenergia-költségei, a napelemes rendszer bekerülési ára és a várható villamosenergia-termelés alapján meghatározza a megtérülési időt.
 
Mely ügyfeleknek érdemes HMKE Tanulmányt készíteni?
HMKE Tanulmányt azon ügyfelek számára célszerű készíteni, amelyek napelemes rendszer telepítését tervezik és rendelkeznek kisfeszültségű hálózatra csatlakozó telephellyel.
 
Hogyan zajlik a HMKE engedélyeztetés folyamata?
  • Egy igénybejelentést kell eljuttatni az illetékes elosztói engedélyes számára, kitöltött, háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó betétlappal.
  • Az engedélyes nyilatkozik arról, hogy a csatlakozási ponton a napelemes rendszer teljesítményét egy- vagy többfázisú csatlakozással fogadni tudja-e, illetve bekéri a csatlakozási dokumentációt.
  • Be kell nyújtani a csatlakozási dokumentációt az elosztói engedélyesnek.
  • A csatlakozási dokumentum elfogadása után indulhat a termelőegység kivitelezése. Módosításra kerül a hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződés.
  • Készre jelentés után lecserélik a mérőberendezést, megtörténik az üzembe helyezés.
  • Módosítják a villamosenergia-vásárlási szerződést, megtörténik a kiegészítő HMKE kereskedelmi szerződés megkötése.

Mikor érdemes megrendelni a HMKE Tanulmányt?
Amennyiben háztartási méretű kiserőmű méretű napelemes rendszer telepítését tervezi, de pontosabb és részletes információkra van szüksége ahhoz, hogy milyen méretű rendszert telepítsen, illetve szeretné tudni a telepítendő rendszer várható megtérülési idejét.
 
Lehetséges HMKE-nek minősülő napelemes rendszerrel a KÁT mérlegkörhöz csatlakozni?
Mivel a megújuló energiaforrások kötelező átvételéről szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja alapján a rendelet hatálya nem terjed ki a háztartási méretű kiserőművekre, ezért a HMKE-k által termelt villamos energiával nem lehetséges a KÁT mérlegkörhöz csatlakozni.
 
Milyen módon lehet a HMKE által megtermelt villamos energiát értékesíteni?
Háztartási méretű kiserőművek esetén úgynevezett szaldó elszámolást szükséges alkalmazni a termelő és a villamosenergia-kereskedője között.